sistem@sistemkoleji.k12.tr
+90 332
261 18 18
350 40 50
 
 
Sistem Ortaokulu
Sistem Ortaokulu
Foto Galeri
Veli Görüşme Gün ve Saatleri
Rehberlik
Sınav Takvimi
Etkinlikler
Yemek Listesi
Zaman Çizelgesi
 
Sistem Ortaokulu

 

Dördüncü sınıfı bitirerek ortaokula başlayan öğrencilerimiz her dersten farklı öğretmenlerden ders almaya başlarlar.

Çocuklarımız tüm hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları okuma, okuduğunu kolayca anlama, kendini ifade edebilme, yazma becerilerini bu yaşlarda kazanırlar.

Bilgiyi araştırma, problem çözme, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme alışkanlıklarının kazandırılması yine bu dönemlerde başlar. Okulumuzda öğrencilerimizin farklı derslere karşı olan ilgi ve yetenekleri belirlenirken deneyimli öğretmenlerimiz çocuklarımızın sevdikleri alanlarda daha başarılı olmaları için yönlendirmeler yaparlar.

Öğrencilerimize beden eğitim derslerinde en sevdikleri ve başarılı oldukları alanlarda eğitim alma imkanları sağlanır. Bu derste isteyen öğrencilerimiz, basketbol, voleybol dallarında eğitim alırken; isteyen öğrencilerimiz tenis ve futbol gibi farklı alanlarda dersler görebilirler.

Çocuklarımız okulumuzun kendilerine sunduğu bu imkanlardan dolayı geçen dönem Futbol, Voleybol, Basketbol ve Teniste Konya şampiyonlukları elde etmişlerdir.

Resim ve müzik derslerinde öğrencilerimize tüm yeteneklerini gösterebilecekleri imkanlar sunulur. Piyano, Keman, Gitar gibi farklı müzik aletlerini çalabilen öğrencilerimiz bu yeteneklerini geliştirerek eğitimlerini sürdürürler.

Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinin temel bilgilerini ortaokuldan itibaren öğrenen öğrencilerimiz bu bilgileri ileri yaşlarda verimli ve doğru bir şekilde kullanmaya başlarlar.

Yedinci ve sekizinci sınıflardan itibaren sınav hazırlıklarının öne çıkarıldığı okulumuzda özellikle sekizinci sınıf öğrencileri hiçbir stres ve kaygıya kapılmadan mükemmel bir şekilde LGS’ye hazırlık yaparlar. Sınav yaklaşırken hafta sonlarında da eğitim gören öğrencilerimiz son üç yıldır Konya’nın en yüksek sınav ortalama ve sonuçlarını elde etmişlerdir.